1. Wstępna rozmowa

Wstępna rozmowa z klientem i poznanie jego oczekiwań