2. Podpisanie umowy

Podpisanie umowy precyzującej zakres pracy, terminy dostarczenia projektów, ich ilość, wysokość wynagrodzenia i etapy płatności